ZAZ kenniscentrum

De Zilte Academie Zeeland organiseert samen met Scalda met regelmaat expert meetings. Meestal staat er een bepaalde product of een ingrediënt centraal, zoals bijvoorbeeld kreeft. De eigenschappen, kweek of vangst en verwerking worden van alle kanten belicht, bijvoorbeeld door een wetenschapper, een journalist en een visser. En er worden bereidingen geproefd onder leiding van een chef-kok. De meetings zijn toegankelijk voor iedere geïnteresseerde.

In de afgelopen jaren zijn er expert meetings gehouden over zeewier, mossel, kreeft en schol.

Expert meeting schol, januari 2019

Schol en tong zijn al eeuwen lang belangrijke doelsoorten voor de Noordzeevisserij. Hoe heeft de visserij zich door de eeuwen heen ontwikkeld, wat voor gevolgen heeft de jarenlange exploitatie gehad voor de soorten en wat betekent dit voor het duurzaam beheer? In deze lezing zal Adriaan Rijnsdorp antwoord geven op deze vragen. Verder zal Johan Baaij ingaan op de praktijk van de visserij en de recente ontwikkelingen wat betreft de platvis visserij vanuit Nederland

Prof. dr Adriaan Rijnsdorp (Wageningen Marine Research, IJmuiden en Wageningen Universiteit) is sinds 1980 als visserijbioloog bij het visserijonderzoek betrokken en heeft zich 

met name bezig gehouden met de platvisvisserij.
Bij Atlas-Contact is in 2016 een biografie van de schol en de scholvisserij verschenen

Johan Baaij is manager van het Visserij-innovatiecentrum en begeleidt alle projecten en testen. Hij is tevens mede-eigenaar van de TH-10 Dirkje. Hij heeft een aantal bestuursfuncties in de visserij sector.

“Uut de bron”.

De ZAZ is partner van Food Lab Zeeland. In samenwerking met hen organiseren wij gastlessen. Uut de bron wordt gratis aangeboden aan derde- en vierdeklassers VMBO in Zeeland. Het is een boek vol inspiratie voor de leerlingen, hun ouders, docenten en anderen die van koken en lekker eten houden. De ZAZ laat hiermee zien dat iedereen kan koken met de mooie zilte Zeeuwse producten Uut de bron!

Samenwerking 9